De voorbije jaren hebben zeer veel mensen er voor gekozen om te investeren in zonnepanelen. Een systeem met zonnepanelen is zo interessant omdat het mensen de mogelijkheid biedt om zelf in hun stroombehoefte te voorzien. Wanneer jij er ook aan denkt om te investeren in een dergelijk systeem is het echter belangrijk om er rekening mee te houden dat je ook zal moeten overgaan tot het aanschaffen van een zogenaamde omvormer. Een omvormer is voor een zonnepaneel eigenlijk hetzelfde als een accu voor een mobiele telefoon, ze kunnen niet zonder elkaar functioneren. Voor alle duidelijkheid, een omvormer heeft als functie om de opgewerkte energie door de zonnepanelen om te zetten in bruikbare stroom. Wil je ook graag investeren in een systeem met zonnepanelen en wil je daarom ook graag meer te weten komen over de verschillende omvormers op de markt en hun prijzen? In dat geval ben je op Omvormer-Zonnepanelen.nl aan het juiste adres!

Wat zijn zonnepaneel omvormers precies?

Vooraleer we verder ingaan op de gemiddelde kostprijs waar rekening mee dient te worden gehouden bij het kopen van omvormers is het belangrijk om stil te blijven staan bij de functie van een omvormer. Wanneer je er voor kiest om een installatie met zonnepanelen te laten plaatsen is het altijd van belang om er rekening mee te houden dat er minimaal één omvormer nodig is. De functie van een dergelijke omvormer valt eigenlijk zeer eenvoudig uit te leggen. Het feit dat zonnepanelen de mogelijkheid hebben om energie op te wekken zorgt er namelijk niet automatisch voor dat deze energie ook meteen kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de huishoudtoestellen te doen werken. Dit heeft alles te maken met het feit dat zonnepanelen werken op gelijkstroom terwijl bij huishoudtoestellen uiteraard wisselstroom van toepassing is. De functie van de omvormer bestaat er zoals de naam eigenlijk reeds een beetje laat vermoeden in om de door de zonnepanelen opgewekte gelijkstroom om te zetten in wisselstroom. Op deze manier is het pas echt mogelijk om van de opgewekte energie door de zonnepanelen in huis gebruik te maken.

Welke omvormers bestaan er allemaal?

Voordat je overgaat tot het kopen van een bepaalde omvormer is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de ene omvormer de andere niet is, in tegendeel. Het is bijvoorbeeld van cruciaal belang om er rekening mee te houden dat de capaciteit van de omvormer wordt afgestemd op de capaciteit van de zonnepanelen. Sta er bovendien ook zeker bij stil dat er meerdere factoren een al dan niet directe invloed kunnen hebben op het rendement dat door jouw zonnepanelen kan worden gerealiseerd. Denk hierbij niet alleen aan de hellingshoek, maar ook aan bijvoorbeeld de schaduwval evenals de richting van de zonnepanelen.

Bovenstaande factoren kunnen er zomaar voor zorgen dat een omvormer met een ietwat lagere capaciteit (en ook dito kostprijs) eveneens voldoende kan zijn. Houd er rekening mee dat de omvormer maximaal 20 procent kleiner en 10 procent groter mag zijn ten opzichte van het vermogen waar de zonnepanelen over beschikken. Het is daarom altijd de moeite waard om contact op te nemen met een installateur van zonnepanelen. Hij kan je namelijk perfect adviseren met betrekking tot de omvormer die voor jouw situatie het meest geschikt zal zijn. We onderscheiden tegenwoordig op de markt in ieder geval vier verschillende soorten omvormers. Het gaat hierbij om:

  1. De string omvormers
  2. De multi string omvormers
  3. De micro omvormers
  4. De power optimizers

1. String omvormers

De eerste omvormers zijn de zogenaamde string omvormers. Deze omvormers worden gebruikt bij panelen die in serie aan elkaar zijn geschakeld. Ze worden aan elkaar gekoppeld door middel van lange strings. De strings worden daarna gekoppeld aan de omvormer. String omvormers worden doorgaans toegepast in situaties waarin alle zonnepanelen dezelfde richting uitwijzen en er sprake is van slechts een beperkte hoeveelheid schaduw. String omvormers zijn in het bijzonder interessant omdat ze vrij goedkoop zijn en omdat de kans op storingen zeer beperkt wordt gehouden. String omvormers kunnen worden gebruikt bij een installatie met een capaciteit van tussen de 500 Wp en 3.000 Wp.

2. Multi string omvormers

In principe zijn multi string omvormers zeer vergelijkbaar met de gewone string omvormers. Het enige verschil is dan ook terug te vinden in de capaciteit waar het systeem over kan beschikken waarvoor ze gebruikt dienen te worden. Multi string omvormers zijn dan ook probleemloos te gebruiken in grotere installaties waarbij er sprake is van een capaciteit van meer dan 3.000 kWh. Er worden in deze situatie twee strings parallel aangesloten op de omvormer voor de zonnepanelen. Deze beide strings werken volledig losstaand ten opzichte van elkaar. Je moet er wel rekening mee houden dat er voldoende zonnepanelen op de strings aangesloten moeten zijn. Het gaat hierbij om minimaal vijf zonnepanelen per string. De multi string omvormers zijn in het bijzonder interessant om te gebruiken in situaties waarin er sprake is van een verschil in ligging, oriëntatie evenals schaduw.

3. Micro omvormers

Indien er gebruik wordt gemaakt van micro omvormers is het belangrijk om er bij stil te blijven staan dat deze op een compleet andere manier werken. Bij dergelijke omvormers wordt namelijk elk paneel voorzien van diens eigen omvormer. Dit zorgt er voor dat een micro omvormer niet zelden wordt gebruikt in installaties waarbij de verschillende zonnepanelen allemaal over een andere hellingshoek en een andere oriëntatie beschikken. Het belangrijkste nadeel van micro omvormers is terug te vinden in het feit dat ze in een systeem met zonnepanelen vatbaar zijn voor storingen. Daarnaast is het bekend dat het geen eenvoudige taak is om bij de omvormer te komen op het ogenblik dat deze stuk is. Het rendement kan door gebruik te maken van een micro omvormer dan weer wel probleemloos per zonnepaneel uitgelezen worden.

4. Power Optimizers

We kunnen de power optimizers eigenlijk het best omschrijven als een mix van de string en de micro omvormer. In het geval van een power optimizer wordt er een slim kastje onder het zonnepaneel geïnstalleerd. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat de opbrengst op vlak van energie per zonnepaneel zo optimaal mogelijk kan worden gehouden. Dit is compleet verschillend in vergelijking met zonnepanelen zonder optimizers. Daarbij wordt het rendement namelijk bepaald door de zwakste schakel in het circuit. Power optimizers zijn in het bijzonder interessant in situaties waarin er sprake is van veel schaduw die op de zonnepanelen valt. Is dat niet het geval? Dan is het eigenlijk vaak niet zo interessant om er voor te kiezen om gebruik te maken van een power optimizer.

Let op dat je niet een te sterke of te zwakke omvormer koopt, want dit kan het rendement van jouw investering negatief beïnvloeden. De juiste omvormer kiezen kan alleen aan de hand van een berekening en is afhankelijk van verschillende factoren zoals de dakhelling, invalshoek van de zon, het aantal panelen, de afstand van de panelen tot de meterkast etc. etc.. Laat een specialist je gratis en vrijblijvend adviseren over de mogelijkheden.

Hoeveel kosten omvormers?

Op het ogenblik dat je er voor kiest om een systeem met zonnepanelen te kopen zal je merken dat deze eigenlijk reeds compleet is, dus inclusief de omvormers waar gebruik van moet worden gemaakt. Dit neemt uiteraard niet weg dat er ook prijsinformatie kan worden gegeven specifiek voor de omvormers die op de markt verkrijgbaar zijn. De kostprijs die in rekening wordt gebracht voor het kopen van een omvormer wordt gebaseerd op verschillende factoren.

Zo speelt uiteraard het merk een belangrijke rol, maar wordt er vooral gekeken naar het maximum Wattpiek waar de omvormer over beschikt. Hoe meer Wattpiek er kan worden verwerkt, des te hoger de kostprijs voor de omvormer in kwestie komt te liggen. Bovendien moet er niet alleen rekening worden gehouden met het kopen van de omvormer, daarnaast zijn er ook nog de installatiekosten. Hoeveel deze precies bedragen is echter afhankelijk van het bedrijf waar je een beroep op gaat doen.

Laat ons in eerste instantie alvast even kijken naar de kostprijs van een omvormer afhankelijk van het aantal maximum Wattpiek waar deze over kan beschikken. We hebben deze gemiddelde kosten voor jou op een rijtje gezet door middel van het onderstaande prijstabel:

Maximum Wattpiek omvormer Gemiddelde kostprijs
2200 Wp €600 tot €750 euro incl. BTW
3000 Wp €800 tot €900 euro incl. BTW
4000 Wp €1150 tot €1300 euro incl. BTW

Betrouwbare specialisten in omvormers vergelijken?

Vraag gratis en vrijblijvend meerdere offertes op bij lokale specialisten in zonnepaneel omvormers en vergelijk het aanbod. Zo kun je besparen op de aanschafkosten en krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

De levensduur van omvormers

In principe beschikt een installatie met zonnepanelen steeds over een vrij aanzienlijke levensduur van gemiddeld rond de 25 jaar. Dit geldt jammer genoeg niet voor de omvormers waar gebruik van kan worden gemaakt. Voor een omvormer kan je namelijk rekenen op een gemiddelde levensduur van tussen de 10 en 15 jaar. Na deze tijd zal de omvormer vervangen moeten worden. De kostprijs die hiervoor moet worden betaald kan zoals je reeds eerder op deze pagina hebt kunnen lezen sterk uiteenlopend zijn. Afhankelijk van de capaciteit van de omvormer kan de aankoopprijs uiteen lopen van €500 tot zomaar even meer dan €1500 euro. Dit lijkt een behoorlijke som geld, maar daar staat tegenover dat je door middel van een systeem met zonnepanelen op jaarbasis al snel meer dan €1000 euro kan besparen in vergelijking met wanneer je gewone elektriciteit zou afnemen. De kostprijs voor het vervangen van een kapotte omvormer heb je dan ook eigenlijk in geen tijd terugverdiend.

Omvormers met WIFI en/of Bluetooth

Eén van de functies van een omvormer is terug te vinden in het feit dat de opbrengst van zowel een systeem met zonnepanelen als een zonnepaneel individueel kan worden afgelezen. Dit is interessant, want op deze manier is het voor jou meteen duidelijk hoe goed of hoe slecht een bepaald zonnepaneel precies presteert waarna je de nodige handelingen kan ondernemen om de opbrengst te verbeteren. Voor een vast bedrag bovenop de standaardkosten van een systeem kun je voor monitoring kiezen (al vanaf €150 euro per systeem). Kiezen voor monitoring wordt altijd aangeraden omdat je veel informatie over het systeem gedurende de jaren kunt opvragen. Het uitlezen van de data kan tegenwoordig niet alleen via een ethernetkabel maar kun je ook met je computer, tablet of smartphone verbinding via WIFI of Bluetooth met de omvormer maken. Een handige controlpanel geeft alle informatie die belangrijk kan zijn weer, zoals de opbrengst per jaar, maand, week en dag, de productie in kWh, eventuele problemen of storingen en dergelijke meer.

Opbrengstinformatie delen met anderen

Verder kun je de omvormer koppelen met het systeem van de fabrikant en toegankelijk maken voor bepaalde mensen/groepen. Denk aan bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van een school. Je wilt natuurlijk graag de ouders en andere belanghebbende op de hoogte houden van de investering en met een account op de website van de fabrikant kun je hen inzicht geven in de productie van zonnestroom per maand/dag/uur in Watt/kWh en de opbrengsten in Euro’s. Hier een voorbeeld van een basisschool (’t Anker) uit Amersfoort; statistieken GoodWE omvormer. Bekijk ook pagina monitoring voor de redenen waarom je hier ook voor zou moeten kiezen.

De voordeligste omvormer vinden door te vergelijken

Ga je een omvormer voor jouw systeem met zonnepanelen kopen? In dat geval is het altijd de moeite waard om even een vergelijking uit te voeren tussen verschillende bedrijven die omvormers verkopen. Door niet zomaar met de eerste, de beste partij in zee te gaan en goed verschillende offertes met elkaar te vergelijken is het dan ook zomaar mogelijk om een besparing te realiseren die kan oplopen tot een bijzonder mooie 30 procent! Zo wordt het kopen van jouw nieuwe omvormer meteen een behoorlijk stuk goedkoper.

Betrouwbare specialisten in omvormers vergelijken?

Vraag gratis en vrijblijvend meerdere offertes op bij lokale specialisten in zonnepaneel omvormers en vergelijk het aanbod. Zo kun je besparen op de aanschafkosten en krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Interessante websites:
> www.rijksoverheid.nl
> www.belastingdienst.nl
> www.energiesubsidiewijzer.nl
> www.sma-benelux.com
> www.fronius.com
> www.goodwe-power.com